06/04/2022 | 72

Sáng kiến đổi mới sáng tạo Mekong được khởi động tại đồng bằng Sông Cửu Long

Sáng kiến đổi mới sáng tạo Mekong được khởi động tại đồng bằng Sông Cửu Long

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hôm 5 tháng 4 cùng khởi động Sáng kiến Đổi mới sáng tạo Mekong (MII) nhằm hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy nền kinh tế số và cuộc Cách mạng Kỹ nghệ lần thứ tư.

Sáng kiến MII sẽ giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các kỹ năng số của Việt Nam thông qua đào tạo cho 500 học viên trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về các kỹ năng chuyển đổi số và thương mại điện tử, mở ra nhiều cơ hội việc làm mới. Sáng kiến sẽ góp phần phát huy những nỗ lực của Việt Nam trong việc nâng cao trình độ lực lượng lao động và hỗ trợ thúc đẩy phát triển Chiến lược Quốc gia về Cách mạng Kỹ nghệ lần thứ tư.

Lễ khởi động có sự tham gia của đại diện tư nhân, các trường đại học, cơ sở đào tạo, USAID, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với chính quyền địa phương. Sáng kiến MII được hỗ trợ từ hoạt động “Nguồn nhân lực cho Đổi mới sáng tạo – Hệ sinh thái khởi nghiệp” (WISE) do USAID tài trợ, một hoạt động được bà Kamala Harris, Phó Tổng thống Hoa Kỳ công bố trong chuyến thăm chính thức Việt Nam hồi năm 2021.

Đây là một phần trong cam kết của WISE nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị – nông thôn và khoảng cách số do bất bình đẳng giới tính, qua đó bảo đảm tất cả người dân Việt Nam đều được tiếp cận các cơ hội từ nền kinh tế số và cuộc Cách mạng Kỹ nghệ lần thứ tư.