15/05/2016 | 1

Sanders có thể thắng Trump dễ dàng

Sanders có thể thắng Trump dễ dàng

Fargo, North Dakota. (CBS) – Trong tình hình tranh cử hiện nay, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders có lẽ sẽ đến đại hội toàn quốc của đảng Dân Chủ vào ngày 25 tháng 7 ở Philadelphia, trong tư thế là ứng viên mạnh hơn để đánh bại ông Trump.

Theo thăm dò mới nhất, ông Sanders sẽ đánh bại ông Trump tương đối dễ dàng trong cuộc tổng tuyển cử. 3 cuộc thăm dò lớn gần đây đều dự đoán một chiến thắng cho ông Sanders với 14%. Con số này được coi là rất lớn trong cuộc tranh cử tổng thống hiện đại. Khi đất nước phải thừa nhận một tỷ phú phân biệt chủng tộc, bài ngoại là ứng cử viên chính của đảng Cộng hòa, ra tranh cử tổng thống vào tháng 11, chắc chắn các cử tri sẽ đặt kỳ vọng vào ứng cử viên Dân chủ sẽ dễ dàng đánh bại ông Trump. Người đó là Thượng Nghị sĩ Bernie Sanders.

Hiện nay cựu ngoại trưởng Clinton vẫn dẫn trước Thượng Nghị sĩ Sanders trên toàn quốc, và dẫn trước ông Trump với một tỷ lệ tương đối thấp là 49% trên 44%. Nhưng các thăm dò gần đây cho thấy Bà Clinton sẽ gặp khó khăn với ông Trump. Điều này không ngạc nhiên và các ủng hộ viên của ông Trump cũng công khai hy vọng đối thủ của ông Trump là cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, chứ không phải là ông Sanders. (Nguyên Trân)