24/06/2015 | 0

Sản phẩm cần sa y tế không dán nhãn đúng quy định

Sản phẩm cần sa y tế không dán nhãn đúng quy định

Denver, Colorado. (CBS) – Một nghiên cứu mới cho thấy bệnh nhân có thể không nhận được những gì mà họ đã mua. Nghiên cứu này xem xét các sản phẩm cần sa ở San Francisco, Los Angeles và Seattle, cho biết các bệnh nhân được ghi toa mua cần sa y tế không nên tin vào giấy nhãn cần sa y tế ăn được.

Giờ đây đến lượt bệnh nhân ở Colorado tự hỏi về chất lượng cần sa y tế ăn được tại tiểu bang họ. Theo kết quả công bố trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ phát hành hôm thứ Ba, có sự thiếu chính xác trong định lượng của sản phẩm cần sa y tế ăn được ở San Francisco, Los Angeles và Seattle. Trong số 75 sản phẩm mà họ mua, chỉ có 17% sản phẩm dán nhãn chính xác số lượng THC, là thành phần khiến bệnh nhân bị sốc thuốc. 23% sản phẩm chứa số lượng THC cao hơn mức chỉ định. 60% sản phẩm chứa số lượng THC thấp hơn mức chỉ định.

Theo luật pháp Colorado, cần sa y tế ăn được phải được đóng gói và dán nhãn phủ hợp. Nhưng ở Colorado, số lượng THC thường không được in trên giấy nhãn. Đến tháng 7 năm 2016, luật pháp mới thay đổi. Cho tới ngày đó, các doanh nghiệp ở Colorado không bị bắt buộc phải kiểm tra các sản phẩm cần sa y tế của họ. Theo các chuyên gia, việc sử dụng cần sa quá liều có thể làm bệnh nhân nôn mửa, lo lắng và ảo giác. Nhưng sản phẩm có ít số lượng THC cũng gây nguy hiểm cho việc chữa bệnh. (Mai Đức)