02/04/2016 | 0

San Jose xem xét bỏ sổ đen thư viện

San Jose xem xét bỏ sổ đen thư viện

San Jose, California. (CBS) — Nhiều người lúc nào cũng có những cuốn sách mượn của thư viện chưa trả. Vấn đề tiền phạt mượn sách đã trở nên quá lớn tại thành phố San Jose, đến nỗi họ lập ra một sổ đen thư viện.

Alexis Torres là học sinh trường trung học Overfelt. Em than phiền giờ đây em không thể vào thư viện để mượn sách hoặc làm bài tập, sau khi bị thư viện ghi vào sổ đen. Tất cả chỉ do em có nhiều sách trả trễ và tiền phạt cứ tăng lên dần. Mượn sách thư viện không trả đã trở thành vấn đề lớn tại San Jose. Thành phố hiện chưa đòi được tới 6.8 triệu Mỹ kim tiền phạt đối với người mượn sách chưa trả. Sáu năm trước, ở cao trào của cuộc suy thoái, thành phố áp đặt cấu trúc tiền phạt gắt gao, bao gồm việc giao phó cho những công ty đòi nợ. Nhưng một cuộc so sánh mới đây với các thành phố khác khám phá ra rằng, chính là những chính sách gắt gao của San Jose đã gây ra nhiều hậu quả cho những người đọc vốn không có ác ý. Chỉ vì giá sinh hoạt quá cao, nhiều người không thể trả nổi tiền phạt mượn sách.

Trưởng quản thủ thư viện Jill Bourne đã yêu cầu hội đồng thành phố duyệt xét lại vấn đề này. Thị trưởng Sam Liccardo nói rằng thành phố nên tìm cách giảm hoặc bỏ luôn những món tiền phạt hiện hữu, bởi vì ngăn chặn người dân không nằm trong mục đích của thư viện. Ông Liccardo nói, mặc dù thành phố muốn đòi lại sách, nhưng thành phố thực sự muốn trẻ em trở lại thư viện nhiều hơn. (Huy Lam)