San Jose Tưng Bừng Đón Xuân Nhâm Dần 2022

Thứ 7 ngày 29 tháng 2 tức là ngày 29 TẾT Người Mỹ gốc Việt tại thành phố San Jose tưng bừng đón tết mở màn cho chương trình tết Nhâm Dần  2022 là hội chợ tết nhân quyền cho Việt Nam khai mạc lúc 09.00 sáng. Tiếp theo là nhiều nơi khác tại San Jose khai mạc những chương trình đón mừng năm mới. Phóng viên Vũ Nhân từ San Jose tường trình trong phóng sư sau đây