San Jose thông qua nghị quyết cấm tiếp xúc phái đòan CSVN

San Jose thông qua nghị quyết cấm tiếp xúc phái đòan CSVN

Hội đồng thành phố San Jose trong cuộc họp ngày Thứ Ba 28/10/2014 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết với tỉ lệ 9-0 về vấn đề quan hệ giữa Thành phố San Jose và chính quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Nội dung của Nghị quyết gồm 3 điểm chính là: (1) Không cho phép những chuyến thăm viếng của các quan chức Việt Cộng đến thành phố San Jose và ngăn cấm các quan chức của thành phố San Jose tiếp xúc với họ. (2) Cấm dùng ngân sách thành phố San Jose để chi tiêu vào việc liên quan đến các chuyến viếng thăm của quan chức Việt Cộng. (3) Yêu cầu Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ phải thông báo trước 14 ngày cho thành phố San Jose về những chuyến thăm viếng của phái đòan Việt Cộng tới thành phố San Jose.

Nghị quyết này do Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn cùng với Thị trưởng Chuck Reed và Nghị viên Sam Liccardo đưa ra. Hội đồng Thành phố San Jose gồm 10 nghị viên và Thị trưởng, trong cuộc bỏ phiếu đề mục này có 2 nghị viên Don Rocha và Pierluigi Oliverio không có mặt nên tỉ lệ là 9-0.

Phó Thị Trưởng Madison cho biết: “Với sự tôn trọng cộng đồng Việt Nam, chúng tôi đưa ra nghị quyết này và yêu cầu Hội đồng Thành phố thông qua.Cho đến khi nào chính quyền Cộng Sản Việt Nam ngừng việc vi phạm nhân quyền, công nhận quyền tự do phát biểu, tự do hội họp, tự do tôn giáo cũng như quyền tự bầu cử thì chúng ta không có ý tuởng đón tiếp hoặc tiếp xúc với họ.

Hành động của chúng tôi hôm nay là gởi một thông điệp đến nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam rằng chúng tôi đồng lòng với Cộng đồng Mỹ gốc Việt Nam tại San Jose và chúng tôi khuyến khích CSVN tôn trọng quyền con của con người và quyền tự do phát biểu.”

Một số đồng hương Việt Nam đã có mặt trong phòng họp Hội đồng Thành phố San Jose và đã phát biểu ủng hộ nghị quyết này.

Nghị quyết gọi là cấm quan hệ với các quan chức và phái đòan Việt Cộng đến San Jose được biểu quyết thông qua khỏang 3 giờ chiều Thứ Ba ngày 28 tháng 1, 2014. Sau cuối buổi họp của thành phố, Ông Lê Văn Hải, chủ nhiệm Tuần báo Mõ mang theo lá cờ vàng ba sọc đỏ và cùng nhiều đồng hương chụp bức hình kỷ niệm trước tiền đình thành phố.

Nhiều năm trước các thành phố thuộc Quận Cam như Santa Ana, Westminster, Garden Grove và thành phố Milpitas của Bắc Cali đã có nghị quyết tương tự.

Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn, trước khi mãn nhiệm vào cuối năm 2014 sau 9 năm rưỡi làm việc trong Hội đồng Thành phố đã hoàn thành một công tác quan trọng cho Cộng đồng Việt Nam tại San Jose bằng cách tham gia đề xuất nghị quyết này và đã được biểu quyết thông qua.

Thành phố San Jose với dân số 1 triệu, lớn thứ 10 Hoa Kỳ, có khoảng 100 ngàn đồng hương Việt Nam cư ngụ, là thủ phủ của thung lũng điện tử Silicon Valley nổi tiếng thế giới. Nghị quyết của thành phố San Jose cấm quan hệ với quan chức và phái đòan Cộng Sản Việt Nam là một quyết định hệ trọng để tỏ rõ lập trường của người Việt hải ngoại cũng như của một chính phủ yêu chuộng tự do dân chủ đối với một thể chế độc tài không tôn trọng nhân quyền như nhà nước CSVN.

Trần Củng Sơn / SBTN