Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng San Jose thông qua Nghị Quyết “Cấm Cờ CSVN”

San Jose thông qua Nghị Quyết “Cấm Cờ CSVN”

Hội đồng thành phố San Jose đă bỏ phiếu thông qua nghị quyết cấm cờ CSVN với tỉ lệ 11-0 . Rất đông đồng hương cùng các vị dân cử người việt từ các nơi đến tham dự cũng như gởi thư về ủng hộ trong đêm ngày 24 tháng 1 năm 2017 để vận động Hội đồng thành phố San Jose thông qua Nghị quyết chống cờ đỏ sao vàng tai thành phố San Jose, California.