San Jose thông qua Nghị Quyết “Cấm Cờ CSVN”

Hội đồng thành phố San Jose đă bỏ phiếu thông qua nghị quyết cấm cờ CSVN với tỉ lệ 11-0 . Rất đông đồng hương cùng các vị dân cử người việt từ các nơi đến tham dự cũng như gởi thư về ủng hộ trong đêm ngày 24 tháng 1 năm 2017 để vận động Hội đồng thành phố San Jose thông qua Nghị quyết chống cờ đỏ sao vàng tai thành phố San Jose, California.