San Jose thắp nến cầu nguyện cho nạn nhân vụ thảm sát

Vào ngày thứ Năm 27 tháng 05, 2021, thành Phố San Jose đã có buổi thắp nến cầu nguyện cho 10 nạn nhân bị thảm sát ngày 26/5/2021 tại City Hall. Phóng viên Thái Phạm tường trình sau đây: