San Jose Không Có Nghị Viên Gốc Việt – Ban Đại Diện Cộng Đồng Bầu Chưa Xong

San Jose là nơi sinh sống của hơn 100,000 cư dân gốc Việt, chiếm hơn 10% dân số thành phố. Hiện nay không có các Nghị Viên gốc Việt trong thành phố. Tiếng nói trong dòng chính không còn, ngay cả việc bầu chọn một ban đại diện cho cộng đồng cho đến nay vẫn chưa làm được. Phóng viên Vũ Nhân tường trình sau đây