San Jose gây quỹ yểm trợ Công Đoàn Lao Động Độc Lập tại Việt Nam

Một trong những điều kiện để CSVN tham gia TPP là phải cho phép sự thành lập của một công đoàn độc lập. Các nhà hoạt động công đoàn và hoạt động dân chủ tại Việt Nam đang nỗ lực mạnh mẽ để làm sao có được một công đoàn độc lập thật sự bảo vệ cho quyền lợi của người công nhân tại VN. Ngày 7/5 vừa qua, một buổi tiệc gây quỹ cho Công Đoàn Lao Động Độc Lập tại Việt Nam đã được Hiệp Hội Yểm Trợ Công Nhân Việt Nam tại San Jose tổ chức. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.