San Jose gây quỹ cho diễn hành văn hoá quốc tế 2017

Chủ Nhật ngày 07/05 /2017 tại nhà hàng Phú Lâm, thành phố San Jose Bắc California, Ban Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế 2017 đã tổ chức buổi dạ tiệc gây quỹ với sự tham dự của các vị lãnh đạo tình thần các tôn giáo, cùng đông đảo các hội đoàn, đoàn thể, đồng hương và giới truyền thông báo chí.