San Jose Ảnh Hưởng Của Dự Luật Không Có Quốc Tịch Được Đi Bầu

Tối thứ ba ngày 11 tháng 01, 2022 vừa qua, Hội đồng thành phố San Jose đã có cuộc họp nhằm thay đổi tình trạng bầu cử tại San Jose. Các nghị viên thành phố San Jose đã chấp thuận với tỉ số 10-1 Và sẽ đưa dự luật bầu cử mở rộng vào cuộc bầu phiếu vào ngày 7 tháng 6, 2022 tới đây việc cho những cư dân sống tại San Jose được tham gia đi bầu các chức vụ dân cử điạ phương dù họ chưa phải là công dân Hoa Kỳ. Dự luật này nếu thông qua cuộc bầu phiếu sẽ cho cư dân thành phố San Jose đi bầu dù họ chưa có quốc tịch,  sẽ làm đảo lộn sinh hoạt chính trị trong thành phố San Jose nhất là những cuộc bầu cử thị trưởng, nghị viên, học khu … Phóng viên Vũ Nhân tường trình sau đây: