SAN JOSE: 3 NGƯỜI VIỆT NAM BỊ BẮT VÌ GIẢ GIẤY TỜ TRỘM HƠN 50,000 MỸ KIM

SAN JOSE: 3 NGƯỜI VIỆT NAM BỊ BẮT VÌ GIẢ GIẤY TỜ TRỘM HƠN 50,000 MỸ KIM

Tin San Jose – Một nhóm 3 người Mỹ gốc Việt gồm Nguyễn Văn Hà 35 tuổi; Mai Thanh Hoàng 34 tuổi; và Kent Minh Đỗ 28 tuổi đã ra tòa tuần này vì bị truy tố 44 tội hình sự, cho là 3 người này cùng với nhiều người khác đã bất hợp pháp chiếm đoạt tiền và tài sản cá nhân trị giá hơn 50 ngàn mỹ kim từ các nạn nhân của họ. Cô Mai Thanh Hoàng lúc đó đang được tại ngoại quản chế, và đã bị thu hồi lệnh tại ngoại này từ đầu tháng 5, và bây giờ tòa vẫn chưa ấn định tiền bail để sẽ ấn định vào buổi điều trần ngày 11 tháng 6 sắp tới. Trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 11 năm 2012 tới ngày 1 tháng 5, các vụ trộm tài sản này thực hiện vượt hơn 50,000 đôla.

Nhóm 3 người này ký những tên giả vào các chi phiếu tiền mặt cashier checks, money orders, và travelers checks nhằm lừa gạt các nạn nhân. Các dữ kiện cá nhân từ các nạn nhân đã bị sử dụng mà không có sự đồng ý, dùng các tên và số an sinh xã hội của nạn nhân để sử dụng thẻ tín dụng xuyên qua một trương mục Comcast. Bằng cách đó, nhóm người này đã dùng tiền để mua được hàng hóa cá nhân, dịch vụ, tài sản địa ốc và các thông tin khác mà không cần đồng ý từ người chủ thẻ tín dụng. Xuyên qua máy fax, công ty Comcast đã cung cấp thông tin cho các nhà điều tra để có số IP nhằm dò ra địa chỉ cụ thể của nhóm này.