08/01/2016 | 0

Samsung Elec: Lợi tức đệ tứ tam cá nguyệt thấp hơn tiên liệu

Samsung Elec: Lợi tức đệ tứ tam cá nguyệt thấp hơn tiên liệu

Seoul, Nam Hàn. (Reuters) – Lợi tức của công ty Samsung Electronics Co Ltd trong đệ tứ tam cá nguyệt năm 2015 tăng 15% so với năm trước, không được như sự hy vọng, tạo lo ngại đối với nghành kỷ nghệ điện tử vào năm 2016.

Phát triển kinh tế chậm của Trung Cộng, thị trường tiền tệ yếu làm cho số bán điện tử yếu, không chỉ tạo lo ngại cho thị trường điện thoại thông minh của Samsung và Apple, nhưng cũng tạo lo ngại cho các công ty cung cấp và ngành điện tử trên diện rộng. Samsung cho biết lợi tức từ tháng 10 tới tháng 12 khoảng 6.1 tỷ won so với 6.6 tỷ won do Thomson Reuters SmartEstimate tiên đoán. Bà Vicky Pryce là cố vấn kinh tế trưởng của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh gọi tắt là CEBR nói rằng: “Trung Cộng giữ vai trò quan trọng đối với sự suy yếu của ngành kỷ thuật, bởi vì người Trung Quốc mua rất nhiều điện thoại thông minh, khi nền kinh tế Trung Cộng phát triển chậm, ảnh hưởng tới Samsung.”

Tuy nhiên, cổ phiếu Sangsung đã tăng 1.8% vào lúc 1 giờ 24 phút theo giờ quốc tế. Trong ngày Thứ Hai vừa qua, Tổng giám đốc Kwon Oh-hyun của Samsung cảnh báo điện thoại thông minh Galaxy sẽ đối diện với thách thức trong năm 2016 vì sự phát triển yếu của nền kinh tế toàn cầu. Lãnh vực điện tử cũng đã báo động trong ngày Thứ Tư, 6 tháng Giêng khi cổ phiếu Apple rớt xuống dưới 100 mỹ kim lần đầu tiên trong thời gian 5 tháng vì phúc trình cho biết việc bán iPhone 6S và 6S Plus sẽ bị giảm. (Robert Võ)