02/08/2015 | 1

Sam Rainsy kêu gọi người Campuchia chống Việt Nam

Sam Rainsy kêu gọi người Campuchia chống Việt Nam

Các nhà lập pháp đảng đối lập Sam Rainsy và những người ủng hộ xuống đường ở Phnom Penh cầm theo bản đồ Campuchia.

Ông Rainsy cho rằng bất cứ quốc gia nào vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia phải bị lên án nặng nề bởi cộng đồng quốc tế. Đặc biệt Việt Nam phải bị lên án, trong khi Việt Nam cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong đối phó với sự bành trướng, leo thang của Trung Cộng ở Biển Đông.

“Các phương tiện hiệu quả nhất trong hoàn cảnh hiện nay để buộc các nước láng giềng tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia là chính phủ Campuchia cần có yêu cầu chính thức cộng đồng quốc tế hỗ trợ thực hiện hiệu quả Hiệp định Paris năm 1991 về Campuchia”, ông Rainsy nói thêm.

Ông Phay Siphan, phát ngôn viên chính phủ Campuchia cho rằng lời kêu gọi của Sam Rainsy sẽ không thành công, vì nó là một kiểu đối đầu. Phát ngôn viên chính phủ Campuchia nhắc lại rằng, đường biên giới Việt Nam – Campuchia đã được phân định cắm mốc thành công trên 80% và đang được tiếp tục phần còn lại, trên cơ sở các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận đã ký kết chính thức.

Sam Rainsy đang khích động, xúi giục một số người dân Campuchia chống phá biên giới với Việt Nam bằng cách tuyên truyền rằng Việt Nam là kẻ thù của người Campuchia. Nhân vật này cùng với đảng CNRP đối lập, đang gieo rắc mầm mống của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đẩy Campuchia vào chỗ rối loạn để phục vụ cho các ý đồ chính trị cá nhân.

Truyền thông trong nước cho rằng đang có khả năng có bàn tay của bên thứ 3 đang đứng phía sau điều khiển, giật dây Sam Rainsy chống phá Việt Nam ở Tây Nam để họ rảnh tay lấn tới trên Biển Đông.

Thanh Lan / SBTN