saigon lại thành sông vì thủy triều dâng

saigon lại thành sông vì thủy triều dâng

Tin Saigon – Sau đây là một đoạn video ngắn được phổ biến trên trang báo Việt Nam Express, cho thấy tình trạng lụt lội và ý kiến của người dân Saigon mỗi lần nước thủy triều dâng, mời quý vị theo dõi sau đây (video 2:37 phút):