Sài Gòn vẫn xuống đường bất chấp đe doạ tù đày

Người Sài Gòn lại thêm một ngày chủ nhật đầy cảm xúc. Sự đàn áp khốc liệt ở cuộc biểu tình hôm chủ nhật 8 tháng 5 đã không làm chùn bước người Sải Gòn xuống đường cho chính môi trường sống của mình. Rất nhiều người đã bị bắt giữ, nhưng không ngăn được người dân xuống đường. Biểu tình đã chuyển sang nhiều hình thức và nhiều điểm khác nhau như chợ An Đông, khu hồ bán nguyệt ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phố Tây Đề Thám – Phạm Ngũ Lão, trên xe taxi, tại nhà hay bất kỳ nơi nào có thể truyền tải được thông tin đến với công chúng… Đêm 15 tháng 5 là đêm Sài Gòn không ngủ.