Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống Nhạc Thính Phòng Sài Gòn vẫn mãi trong tôi, Đêm nhớ về Sài Gòn & Sài Gòn niềm nhớ không tên

Sài Gòn vẫn mãi trong tôi, Đêm nhớ về Sài Gòn & Sài Gòn niềm nhớ không tên

https://www.youtube.com/watch?v=ucbufdT0r4c

Chương trình NHẠC THÍNH PHÒNG kỳ này sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những ca khúc về Sài Gòn như những bài Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi (Anh Bằng, Trúc Hồ), Đêm Nhớ Về Sài Gòn (Trầm Tử Thiêng) & Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên (Nguyễn Đình Toàn). Kính mời quý vị cùng thưởng thức.