10/09/2015 | 1

Sài Gòn trả tiền lãi mỗi ngày gần 3 tỷ đồng cho khu đô thị mới Thủ Thiêm

Sài Gòn trả tiền lãi mỗi ngày gần 3 tỷ đồng cho khu đô thị mới Thủ Thiêm

Trong số tiền nói trên, vốn từ ngân sách thành phố trên 12,000 tỷ, tiền thu từ quỹ đất, quỹ nhà, đất tái định cư là 4,035 tỷ đồng. Số tiền còn lại vay từ các tổ chức tín dụng, phải trả tiền lãi khoảng 2.9 tỷ đồng mỗi ngày. Trong khi đó, nhu cầu đổ thêm tiền vào khu Thủ Thiêm trong thời gian tới còn rất lớn. Thành phố phải bồi thường các trường hợp còn lại; phải đầu tư thêm vào cơ sở hạ tầng. Phải thanh toán cho chương trình xây 12,500 căn nhà để cho người dân bị giải tỏa tái định cư trong năm 2015 là 5,072 tỷ đồng, trong năm 2016 là trên 8,100 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết khả năng ngân sách thành phố đã cạn kiệt. Việc đi vay các ngân hàng cũng khó khăn vì đã lên tới mức giới hạn. Trước nhu cầu cấp bách, thành phố đề nghị chính phủ cho phép được chọn các nhà đầu tư, các công ty đầu tư trong nước bỏ tiền đầu tư vào khu đô thị mới. Với tình trạng hiện giờ, khó biết khi nào khi nào khu đô thị này hoàn thành, sẽ còn bỏ thêm bao nhiêu tiền, và người dân Sài Gòn sẽ nai lưng trả nợ trong thời gian bao lâu.

Hồng Tú / SBTN