15/05/2019 | 37

Sài Gòn sẽ được xây dựng thành thành phố “trăm tai ngàn mắt”

Sài Gòn sẽ được xây dựng thành thành phố “trăm tai ngàn mắt”

Ảnh: VNExpress

Tin Saigon.–  Báo Vnexpress ngày 15 tháng 5 năm 2019 loan tin, nhà cầm quyền cộng sản tại Sài Gòn sẽ xây dựng Sài Gòn thành đô thị thông minh, với 4 điểm chính là: Trung tâm điều hành; kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở; Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế- xã hội; Trung tâm an toàn thông tin.

Riêng Trung tâm điều hành đô thị thông minh đã hoạt động từ tháng 4, đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố. Ông Lê Quốc Cường, phó giám đốc sở Thông tin và Truyền thông thành phố cho biết, trung tâm điều hành đô thị thông minh là hệ thống tập hợp tất cả các thông tin dữ liệu, giúp lãnh đạo thành phố nhìn được mọi hoạt động đang xảy ra, để đưa ra các chỉ đạo, nhằm đối phó với những tình huống khác nhau. Để thực hiện dự án trên, bước đầu tiên, nhà cầm quyền sẽ kết nối gần 1,200 camera từ các sở ngành, quận huyện của thành phố. Trong đó, có 50 camera được trang bị để phân tích khuôn mặt, nhận diện hành vi và các đám đông.

Trước đó, ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư thành ủy đã hứa với bộ chính trị rằng, ông sẽ không để Sài Gòn xảy ra biểu tình. Vì vậy, xây dựng “đô thị thông minh” chỉ là cách mà ông Nhân thực hiện để ngăn chặn các cuộc biểu tình nếu có.

An Nhiên