27/03/2020 | 25

Sài gòn những ngày “cấm cửa” – Hết kẹt xe, chuyển sang kẹt tiền

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ra lệnh đóng cửa các cơ sở thương mại không thiết yếu để giãm lây lan của dịch bệnh coronavirus.  Nhờ vậy người dân Việt Nam tránh được nạn kẹt xe, nhưng bây giờ chuyển sang nạn kẹt tiền.  Xin mời quý khán giả theo dõi phóng sự sau đây;