Sài Gòn – Khi lòng dân sôi sục

Cuộc biểu tình diễn ra sáng hôm nay tại Sài Gòn đã lên đến con số người tham gia hơn 2.000. Theo ghi nhận của phóng viên SBTN, các khu vực đoàn biểu tình đi qua đều cuốn theo người dân tham gia vào cuộc tuần hành với lý do là hôm nay cá chết vì ô nhiễm, thì ngày mai đến lượt người cũng chết vì ô nhiễm. Do đó cần phải lên tiếng vì chính mạng sống của mình và gia đình mình. Làn sóng người dân giận dữ không chỉ vì đường ống xả thải của Formosa Hà Tĩnh đã hủy diệt tài nguyên biển ở miền trung Việt Nam, mà còn là phẫn nộ trước sự tiếp tay cho những kẻ gây thảm họa môi trường từ nhóm lợi ích của nhà cầm quyền.

TAGS: Formosa