08/04/2016 | 1

Sacramento: Ống cống bể, nước bẩn chảy vào Lake Wildwood

Sacramento: Ống cống bể, nước bẩn chảy vào Lake Wildwood

Sacramento, California. (CBS) – Hệ thống thoát nước thải bị dò rỉ đã để nước cống chảy tràn vào một góc hồ Lake Wildwood khiến các nhân viên Sở Công chánh phải lập tức phong toả cả khu vực để người dân không tiếp xúc với dòng nước bị nhiễm bẩn.

Từ hôm qua, công viên ở quanh hồ trở nên vắng lặng, một ngày sau khi các nhân viên sở công chánh phát giác hơn 1 ngàn gallon nước cống đổ vào hồ Lake Wildwood. Bà Hayley, cư dân địa phương cho biết thường đưa hai đứa cháu đến khu vực bờ hồ chơi đùa vào mỗi cuối tuần, nhưng nay thì không thể. Trong khi đó theo gia đình của bà Regina thì sự kiện trên không đáng để lo ngại. Bà cho biết đã lớn lên ở thành phố New York trong cảnh hàng ngàn gallon nước ống bị dò rỉ, và bà bỗng la lên khi nhìn thấy một miếng bánh đang trôi lềnh bềnh trên mặt hồ. Theo bà, nước cống bẩn chảy vào hồ chỉ bằng 3 phần mười ngàn dung tích của hồ thì đó là số lượng không đáng kể.

Còn theo kỹ sư công chánh Joshua Pack thì hồ Lake Wildwood hình thành từ thập niên 1960, và sau đó có một số công trình được xây lên. Từ đó đến nay đã hơn 50 năm thì việc vỡ đường ống không phải là hiện tượng bất thường. Thế nhưng một cư dân khác thì nói rằng, gia đình của bà đã dọn khỏi khu vực hồ Lake Wildwood. Sở Y tế và Môi sinh của quận Nevada đang xét nghiệm nước hồ để xác định tỉ lệ nhiễm bẩn trong khi công viên quanh hồ tiếp tục bị đóng cửa trong vài ngày tới. (Song Châu)