25/09/2017 | 11

Sắc lệnh mới của tổng thống Trump cấm công dân các quốc gia Hồi Giáo vào Hoa Kỳ

Sắc lệnh mới của tổng thống Trump cấm công dân các quốc gia Hồi Giáo vào Hoa Kỳ

Washington DC. (CBS) – Theo tìm hiểu của CBS News, các viên chức cho biết lệnh cấm mới sẽ áp dụng cho Chad, Iran, Libya, Bắc Hàn, Somalia, Syria, Venezuela và Yemen. Những quốc gia này được cho là không thực hiện đầy đủ thủ tục nhận dạng; không chia sẻ thông tin; và có yếu tố nguy cơ.

Sắc lệnh mới không có những điều khoản của sắc lệnh Tháng 3, mà được điều chỉnh từng điều khoản cho riêng từng quốc gia. Quyền Bộ Trưởng Bộ Nội An Elaine Duke đánh giá rằng Iraq không đáp ứng được tiêu chuẩn cơ bản, do đó Bộ Nội An đề nghị công dân Iraq muốn vào Hoa Kỳ phải chịu sự giám sát bổ sung, để xác định xem họ có phải là mối nguy đối với an ninh quốc gia hoặc an toàn công cộng không.

Các viên chức xác nhận Hoa Kỳ nới lỏng hạn chế đối với Iran, Libya, Syria, Yemen và Somalia, và hoàn toàn xóa bỏ lệnh cấm đối với Sudan. Tuy nhiên Hoa Kỳ bổ sung thêm 4 quốc gia Chad, Iraq, Bắc Hàn và Venezuela vào lệnh cấm, vì 4 quốc gia này không tuân theo thủ tục kiểm tra của Hoa Kỳ.

Theo một số viên chức cao cấp, trong khi tiếp tục đe doạ và khiêu khích Hoa Kỳ bằng những đợt thử nghiệm nguyên tử liên tục, chế độ cộng sản Bắc Hàn hoàn toàn không hợp tác với bất kỳ yêu cầu cơ bản nào về lệnh cấm của chính phủ Mỹ. Việc thiếu chia sẻ thông tin giữa 2 quốc gia khiến cho việc xác định và kiểm tra công dân Bắc Hàn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, vì Hoa Kỳ không thể biết cá nhân này có phải là mối đe dọa đối với Hoa Kỳ không.

Quốc gia nào chưa tuân thủ lệnh cấm sẽ có được 50 ngày để hoàn thiện mọi thủ tục. (Mai Đức)