06/11/2014 | 2

Sắc lệnh hạn chế cho người homeless ăn gây tranh cãi ở Florida

Sắc lệnh hạn chế cho người homeless ăn gây tranh cãi ở Florida

Fort Lauderdale, Florida. (CBS) – Robert Otto là một người homeless. Ông sống vất vưởng trên các đường phố ở Fort Lauderdale, nhưng giờ đây có ý định chuyển sang nơi khác.

Từ khi thành phố thông qua sắc lệnh hạn chế việc cung cấp thức ăn tại nơi công cộng, Robert nói ông cảm thấy khó khăn để kiếm cho ra một bữa ăn. Robert không thể chịu được cuộc sống này, thành phố đối xử với ông quá tồi tệ, xem ông không bằng con vật. Ông có ý định bay sang Louisiana sinh sống. Robert nói ông vừa nhận được một bữa ăn của ông Arnold Abbot, người nổi tiếng với cái tên Chef Aronld. Ông điều hành cơ sở từ thiện mang tên Love Thy Neighbor. Theo báo chí địa phương, ông bị bắt hai lần vì cho người homeless ăn nơi công cộng. Hiện nay ông có ý định thành lập nhà bếp di động để cung cấp thức ăn cho người homeless trên xe truck, bất chấp sắc lệnh mới của thành phố. Ông Arnold nói sẽ đấu tranh cho đến hơi thở cuối cùng.

Thị trưởng FortLauderdale ông Jack Seiler nói vấn đề là chi phí cho việc giữ gìn vệ sinh nơi người homeless được cho ăn, trở thành gánh nặng cho những người đang sống và làm việc trong khu vực. Sắc luật chỉ hạn chế cung cấp bữa ăn nơi công cộng. Người nào có nhu cầu có thể đến khuôn viên nhà thờ hoặc đình chùa để nhận những bữa ăn nóng. (Mai Đức)