16/03/2018 | 2

Robert Mueller gởi trát đòi giao nộp hồ sơ kinh doanh của “Trump Organization”

Robert Mueller gởi trát đòi giao nộp hồ sơ kinh doanh của “Trump Organization”

Washington DC. (Reuters) – Một nguồn tin quen thuộc về vấn đề nói với CNN rằng, cố vấn đặc biệt Robert Mueller gởi trát đòi giao nộp hồ sơ cho Trump Organization, yêu cầu tổ chức này giao nộp các tài liệu kinh doanh cho ban điều tra của ông Mueller.

New York Times là nơi đầu tiên công bố thông tin này, cho biết trát đòi hầu tòa yêu cầu Trump Organization giao nộp thêm các tài liệu liên quan tới chính phủ Nga. Báo cáo của New York Times cho thấy đây là lần đầu tiên ông Mueller công khai yêu cầu những tài liệu có liên quan tới các hoạt động của Tổng Thống Trump.

Trát đòi hầu tòa cũng là dấu hiệu cho thấy cuộc điều tra của ông Mueller tiếp tục gia tăng, ngay cả khi ông Trump chỉ trích cáo buộc cho rằng ban tranh cử của ông có thể thông đồng với người Nga, đồng thời bác bỏ mọi hành động sai trái và khẳng định ông không làm gì sai. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ xem xét bất kỳ cuộc điều tra nào về tài chính của cá nhân ông (hoặc của gia đình ông) mà không liên quan đến người Nga, coi đó là một sự vi phạm mà ông Mueller đã “vượt qua lằn ranh đỏ”.

Trong tháng 1, CNN trích lời 3 nguồn tin quen thuộc với vấn đề, cho biết “Trump Foundation” tự nguyện cung cấp tài liệu về một loạt sự kiện, các cuộc đối thoại, và các cuộc họp thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản của ông Trump cho ông Mueller, và các nhà điều tra của Quốc Hội. Nguồn tin cũng nói với CNN rằng ý định của trát đòi hầu tòa là “dọn dẹp sạch sẽ”, và bảo đảm rằng tất cả các tài liệu có liên quan đều phải giao nộp cho ông Mueller. (Mai Đức)