07/03/2014 | 0

Rob Astorini ra tranh cử thống đốc New York

Rob Astorini ra tranh cử thống đốc New York

New York, New York. (CBS)
Ông Rob Astorino, thuộc đảng Cộng Hòa, một nhà điều hành tại quận Westchester, chính thức công bố ra tranh chức thống đốc, bắt đầu một chiến dịch nhằm lật đổ ông Andrew Cuomo, thống đốc đương nhiệm nổi tiếng và được tài trợ mạnh mẽ.
Ông Astorino dự tính bắt đầu chiến dịch vận động bằng một buổi khai trương ở Bronx trong ngày hôm nay, sau đó là những chuyến đi vận động tại một số thành phố phía bắc. Trong thông báo của mình, ông Astorino nói rõ về ý định tấn công ông Cuomo về một số vấn đề, nhưng kinh tế, thuế và việc làm vẫn là trọng tâm trong chiến dịch vận động của ông. Ông nhắc tới các tiểu bang khác, như Florida và North Dakota như là mô hình của sự phát triển. Ông sẽ phải đối mặt với một thách thức lớn.
Ông Cuomo có nhiều lợi thế lớn, khi chỉ còn có 8 tháng nữa là tới ngày bầu cử, trong đó có ngân quỹ tranh cử lên tới 33 triệu Mỹ kim và tỷ lệ cử tri ủng hộ đông đảo. Các cuộc thăm dò cho thấy ông này chiếm ưu thế hơn nhiều so với ông Astorino. Ngược lại, ông Astorino báo cáo ngân quỹ của ông có 1 triệu Mỹ kim và thừa nhận không được cử tri biết tới nhiều, ngoài quận của mình. – N. Trần