Rise khởi động chương trình hỗ trợ phong trào xã hội, chủ đề “Gia Tăng Sức Phục Hồi Cộng Đồng” năm 2022

Rise khởi động chương trình hỗ trợ phong trào xã hội, chủ đề “Gia Tăng Sức Phục Hồi Cộng Đồng” năm 2022

Nhằm góp phần ươm tạo các ý tưởng phục vụ cộng đồng và hỗ trợ các dự án phát triển thành phong trào xã hội, Tổ Chức Xây Dựng Phong Trào Rise chính thức ra mắt và khởi động Chương Trình Hỗ Trợ Phong Trào Xã Hội, với thời gian đồng hành từ ba đến sáu tháng, và hỗ trợ khởi đầu dự án lên đến 30 triệu VND dành cho tất cả các nhóm phục vụ cộng đồng tại Việt Nam.

Thông qua chương trình, Rise sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính khởi đầu, giúp các nhóm phục vụ cộng đồng có nguồn tài chính cho việc thử nghiệm, phát triển và lan tỏa hoạt động. Ngoài ra, các nhóm chuyên gia về xây dựng phong trào xã hội của Rise sẽ cố vấn và hướng dẫn các nhóm để thực hiện hiệu quả hoạt động dự án. Rise cũng đồng hành cùng các nhóm trong việc hoàn thiện ý tưởng, thực hiện những giải pháp thiết thực cho các vấn đề xã hội.

Để tăng sức lan tỏa, Rise sẽ giúp kết nối các nhóm với cộng đồng, các chuyên gia và những phong trào xã hội trên thế giới để chia sẻ kinh nghiệm cũng như nguồn lực. Bên cạnh đó, sẽ có các buổi tập huấn đồng hành (coaching), giúp các nhóm có thêm kiến thức, kỹ năng cơ bản trong việc tổ chức dự án, phát triển tự chủ và tăng cường sức mạnh nội tại cho các hoạt động lâu dài.

Với chủ đề năm nay là “Gia tăng sức phục hồi cộng đồng,” Rise hy vọng chương trình là yếu tố gắn kết và tăng khả năng phát triển bền vững trong nhiều khía cạnh của xã hội, thông qua sự đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Chương trình chính thức mở đơn ghi danh nộp Đề nghị Dự án từ ngày 20/04/2022 đến hết ngày 20/05/2022. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập www.vietnamrise.org, hoặc email phongtrao@vietnamrise.org.

 

TAGS: rise