21/01/2014 | 0

Rỉ Nước Phóng Xạ Tại Nhà Máy Điện Fukushima

Rỉ Nước Phóng Xạ Tại Nhà Máy Điện Fukushima

Fukushima, Nhật Bản. (Reuters)
Một robot đã khám phá một dòng nước phóng xạ chảy ra từ một lò phản ứng của nhà máy điện Fukushima Daiichi.
Video của công ty Điện lực Tokyo hay TEPCO cho thấy dòng nước từ lò phản ứng số 3 chảy xuyên qua nền nhà và đi vào tầng hầm của nhà máy đã bị động đất và sóng thần tsunami năm 2011 làm hư hại.
Theo công ty TEPCO, nước rỉ có mức độ cesium và cobalt là 24,000 bequerels một lít, cao hơn nhiều mức độ cho phép chảy ra biển.
Công ty nói rằng họ không biết bao nhiêu nước đã rỉ, và rỉ nước bắt đầu từ lúc nào.

Huệ Võ