27/12/2016 | 1

Rác ngày lễ có thể thu hút kẻ cắp

Rác ngày lễ có thể thu hút kẻ cắp

Linden, New Jersey. (CBS) – Giáng Sinh có thể đã qua, nhưng nếu Santa tới nhà quí vị thì quí vị tốt hơn nên cẩn thận.

Rác thải từ các món quà của quí vị có thể là một lời mới cho sự chú ý không mong muốn. Cho dù quí vị vẫn tìm mua những món đồ mắc tiền hay giấy gói quà đã bị xé rách, quí vị làm gì với hộp đựng quà có thể rất quan trọng. Sở Cảnh Sát thành phố Linden, New Jersey, có một số gợi ý để cản trở kẻ trộm tò mò về món quà mà Santa mang tới cho quí vị. Trung Sĩ Monika Oliviera khuyên mọi người cho thùng đựng TV trong túi rác đen rồi mới bỏ đi. Bà cũng nhắc nhở chủ nhà xé nhãn vận chuyển để không ai đi ngang qua nhà có thể nhìn thấy. Liên quan tới tất cả thông tin cá nhân, hóa đơn có thể chất đống vào dịp này trong năm. Hãy cắt vụn bất kỳ bao thơ hay giấy tờ có tên, địa chỉ hay chi tiết khác về quí vị.

Ngoài ra, thành phố Linden cũng đang thực hiện một biện pháp khác để bảo vệ các cư dân của thành phố. Họ thành lập chương trình khu phố theo dõi ảo. Nếu quí vị có hệ thống máy quay an ninh ở nhà, quí vị có thể giúp sở cảnh sát chống tội phạm. Nhiều thành phố bắt đầu lấy rác trở lại vào ngày hôm nay. Trong khi đó, cảnh sát khuyên mọi người giữ hộp trong nhà trước khi mang trực tiếp ra xe rác để tránh bất kỳ rắc rối nào. (Nguyên Trân)