Ra mắt tập truyện “Chuyện Thuở Giao Thời” của nhà văn Tiểu Tử

Ngày thứ bảy 3/1/2015 vừa qua, tại Paris, Hội Ái hữu Đại học Sư pham Sài Gòn và thân hữu đã tổ chức một buổi ra mắt sách tập truyện ” Chuyện Thưở Giao Thời” của nhà văn Tiểu Tử