Ra mắt tập sách “Những Thằng Già Nhớ Mẹ” của nhà văn Nguyễn Đông Thức

Nguyễn Đông Thức là con của bà Tùng Long – nữ văn sĩ nổi tiếng ở Sài Gòn trước năm 1975. Ông thức năm nay đã 65 tuổi. 10 năm trước, mẹ ông mất, thọ 90 tuổi. Ở buổi giao lưu bạn văn và ra mắt tập bút có tên “Những Thằng Già Nhớ Mẹ”, không chỉ ông Thức mà nhiều thân hữu khác cũng ngoài tuổi lục tuần đều là những thằng già nhớ mẹ.