Ra mắt tân ban giám sát cộng đồng ở North Carolina

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Charlotte – North Carolina vừa ra mắt tân ban giám sát cộng đồng. Trong dịp đó, SBTN có dịp tiếp xúc với bà chủ tịch Cộng đồng, để tìm hiểu vì sao lại thành lập ra ban giám sát. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.