Ra mắt tân ban chấp hành Hội Cựu Quân Nhân tại New South Wales – Úc Châu

Ra mắt tân ban chấp hành Hội Cựu Quân Nhân tại New South Wales – Úc Châu

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quân Lực 19/6, Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH tại New South Wales đã làm lễ ra mắt tân ban chấp hành của hội trong nhiệm kỳ 2017 – 2019 vào đêm 16/6/2017.