Ra mắt tân ban chấp hành hội ái hữu cựu nữ sinh Gia Long Nam California

Ra mắt tân ban chấp hành hội ái hữu cựu nữ sinh Gia Long Nam California

Sau cuộc họp đầy sóng gió đến nổi phải tạm ngừng cuộc bầu cử để chọn một trong hai liên danh hôm 13 tháng 4, 2014, Hội Ái hữu cựu nữ sinh Gia Long Nam California đã mở cuộc họp tại hội trường Việt Báo vào ngày 10 tháng 5, 2014 vừa qua, để bầu lại tân ban chấp hành và ban giám sát nhiệm kỳ 2014 – 2016.
Báo Viễn Đông cho biết, cuộc họp qui tụ 51 cựu nữ sinh thành viên và hai giáo sư là bà Nguyễn Huệ Khanh và Lê Thị Ngọc Loan. Trong lần họp này, chỉ có một liên danh mang tên “Ái Hữu” đưa người ra tranh cử được công bố đắc cử với 51 phiếu thuận và 2 phiếu trắng.
Theo kết quả này, người đứng đầu tân ban chấp hành hội Ái hữu cựu nữ sinh Gia Long nhiệm kỳ 2014-2016 là bà Hoàng Mỹ Hương. Thư của một cựu nữ sinh được phổ biến tại cuộc họp này nói rằng các cựu nữ sinh hội ái hữu Gia Long Nam California không đánh nhau, mà đánh nhóm Cộng sản xâm nhập hàng ngũ Gia Long, và không may là hội Gia Long trở thành nơi xâm nhập đầu tiên.
Thư này cho rằng hội Gia Long “không có kinh nghiệm đối phó trong hoàn cảnh quá đặc biệt, vì vậy mà cuộc họp hôm 13 tháng 4, 2014 trở thành cuộc họp mất trật tự…”
Các thành viên khác của tân ban chấp hành hội Ái hữu cựu nữ sinh Gia Long gồm các bà Đinh Minh Thu, Lê Phương Lan, Nguyễn Thị Hạnh, Từ Ngọc Lệ, Trần Tuyết Nga và Nguyễn Liễu Anh. (S. Châu)