Ra mắt tân ban chấp hành Cộng Đồng Việt Nam Oklahoma nhiệm kỳ 2016-2019

Cộng đồng Việt Nam Oklahoma ra mắt tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng VN Oklahoma nhiệm kỳ 2016 – 2019 với sự tham gia nhiệt tình của giới trẻ. Cùng ngày, Cộng đồng Việt Nam và các hội đoàn tại thành phố Oklahoma tổ chức gây quỹ cứu trợ nạn nhân môi trường tại 4 tỉnh miền Trung do nhà máy Formosa gây ra.

TAGS: Formosa