Ra mắt tác phẩm Vết Chém để yểm trợ Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi.

Vào ngày 17 tháng 12 năm 2016, Giáo sư Ngô quốc Sĩ có buổi ra mắt tác phẩm Vết Chém tại trung tâm Cộng Đồng Việt Mỹ tại thành phố San Jose. Tác giả đã ưu ái dành trọn số tiền bán sách để yểm trợ cho đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Kính mời khán thính giả theo dõi phóng sự do phóng viên Vũ Nhân thực hiện sau đây.