Ra mắt sách “Tình Yêu Ngục Tù và Vượt Biển”

Phóng sự về tiệc Tất Niên của Đặc San Diều Hâu Florida. Cũng trong dịp này, phóng viên chiến trường Dương Phục và Vũ Thanh Thủy đến từ Houston có buổi ra mắt sách ” Tình Yêu Ngục Tù và Vượt Biển “. Kính mời khán thính giả theo dõi phóng sự từ Orlando, Florida sau đây.