Ra mắt sách “Kinh Thơ Diệu Pháp Liên Hoa” tại San Jose

Vào ngày chủ nhật 4 tháng 12 năm 2016, tác giả Như Ninh Nguyễn Hồng Dũng đã tổ chức buổi ra mắt sách “Kinh Thơ Diệu Pháp Liên Hoa” tại Câu Lạc Bộ Mây Bốn Phương thuộc thành phố San Jose. Kính mời khán thính giả theo dõi phóng sự sau đây.