Ra mắt sách” Đời Cách Mạng Kỳ Ngoại Hầu Cường Để”

Vào trưa thứ Bảy 6/3/2019 tại Thư Viện Việt Nam ở thành phố Garden Grove nam California, đã có buổi ra mắt sách “Đời Cách Mạng Kỳ Ngoại Hầu Cường Để” do ông Nguyễn Phúc Liên Thành cũng là cháu nội của nhà cách mạng và thân hữu tổ chức.