Ra mắt hồi ký Vượt Tù Vượt Biển của tác giỉa Huỳnh Công Ánh

Chú Nhật ngày 27 tháng 8 năm 2017, phóng viên SBTN đã có một buổi phỏng vấn chiến hữu Huỳnh Công Ánh nhân buổi ra mắt quyển hồi ký Vượt Tù Vượt Biển của ông tại Orlando ,Florida.