Quyền được chết trong danh dự

Trong chương trình LUẬT PHÁP & XÃ HỘI kỳ này, tổ hợp luật sư Đỗ Phủ & Anh Tuấn sẽ nói về một đạo luật mới mà tiểu bang California vừa thông qua, đó là “quyền chết trong danh dự”. California là tiểu bang thứ 5 thông qua đạo luật này. Có thể hiểu đơn giản về quyền này là chúng ta có quyền lựa chọn khi nào mình chết. Nghe tưởng chừng đơn giản nhưng đạo luật này đã tạo ra những sự tranh luận sôi nổi trên Hoa Kỳ về mặt xã hội và tôn giáo. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình sau đây.