Quy ước giờ mùa Hè kết thúc đồng nghĩa việc mùa Đông đang đến gần

Quy ước giờ mùa Hè kết thúc đồng nghĩa việc mùa Đông đang đến gần

Quy ước giờ mùa hè kết thúc vào chủ nhật (ngày 7 tháng 11), cũng đồng nghĩa với việc mùa đông sẽ đến với hầu hết người dân Hoa Kỳ. Giờ chuẩn bắt đầu lúc 2 giờ sáng theo giờ địa phương vào Chủ nhật. Người dân sẽ phải đặt đồng hồ lùi lại một giờ, để bù trừ cho việc trời sẽ sáng sớm hơn và tối sớm hơn. Nhưng một cuộc thăm dò gần đây cho thấy hầu hết người Hoa Kỳ muốn tránh chuyển đổi giữa quy ước giờ mùa hè và thời gian tiêu chuẩn.

Cuộc thăm dò từ Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Công cộng của Associated Press-NORC cho thấy chỉ 25% người Hoa Kỳ nói rằng họ thích chuyển đổi qua lại giữa quy ước giờ mùa hề và thời gian tiêu chuẩn, khi mặt trời mọc và lặn muộn hơn một giờ vào mùa hè so với trong thời gian tiêu chuẩn. 43% người Hoa Kỳ nói rằng họ muốn sử dụng giờ tiêu chuẩn trong cả năm. 32% nói rằng họ muốn sử dụng Quy ước giờ mùa hề cả năm.

Hawaii, American Samoa, Guam, Puerto Rico, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ và hầu hết Arizona không tuân theo quy ước giờ mùa hề. Quy ước giờ mùa hề trở lại lúc 2 giờ sáng theo giờ địa phương vào Chủ nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2022.

Cuộc thăm dò của AP-NORC với 1,083 người trưởng thành được thực hiện từ ngày 21 đến 25 tháng 10 bằng cách sử dụng một mẫu được lấy từ AmeriSpeak Panel dựa trên xác suất của NORC, được thiết kế để đại diện cho dân số Hoa Kỳ. Biên độ sai số là khoảng 4%.