11/05/2018 | 3

Quy định về “bình đẳng internet” thời Obama sẽ hết hạn vào ngày 11 tháng 6

Quy định về “bình đẳng internet” thời Obama sẽ hết hạn vào ngày 11 tháng 6

Ảnh: Youtube

Washington DC. (CBS) – Theo Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang FCC, quy định cũ về “Internet bình đẳng” sẽ hết hạn vào ngày 11 tháng 6. Quy định mới nhằm trao cho các nhà cung cấp internet nhiều quyền hạn hơn sẽ bắt đầu có hiệu lực ngay sau đó.

Tháng 12 năm ngoái, FCC xóa bỏ quy định Internet Mở Rộng dưới thời Barrack Obama, cấm các nhà cung cấp ngăn chặn hoặc làm chậm tốc độ đường truyền để tính thêm tiền người tiêu thụ. Quy định cũ cam kết người tiêu thụ được bình đẳng khi truya cập vào mạng Internet, cấm các nhà cung cấp sắp xếp ưu tiên cho người này hoặc người khác.

Quy định mới yêu cầu các nhà cung cấp phải thông báo cho người tiêu thụ biết họ sẽ ngăn chặn hoặc làm chậm tốc độ, hoặc đề nghị người tiêu thụ trả thêm tiền để có đường truyền có tốc độ nhanh.

Comcast, Verizon Communications và AT & T đều cam kết sẽ không ngăn chặn hoặc phân biệt đối xử với người tiêu thụ, sau khi quy định về “Internet bình đẳng” hết hạn.

Reuters là hãng thông tấn đầu tiên báo cáo về ngày hết hạn 11 tháng 6. Quyền Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp New York Barbara Underwood, là một thành viên Dân Chủ, nói rằng việc xóa bỏ quy định “Internet bình đẳng” cho phép các nhà cung cấp đặt lợi nhuận của họ trước người tiêu thụ, thậm chí kiểm duyệt nội dụng mà người tiêu thụ đưa lên mạng Internet.

Chủ Tịch Ủy Ban FCC cho biết các nhà cung cấp Internet có 30 ngày để tuân thủ các quy định minh bạch mới.  (Mai Đức)