27/02/2020 | 4

Quy định mới về an sinh xã hội gây khó khăn cho người không nói tiếng Anh

Quy định mới về an sinh xã hội gây khó khăn cho người không nói tiếng Anh

Reuters

Tin Washington DC – Chính phủ Trump đang chuẩn bị ban hành một quy định mới, có thể sẽ khiến những người không nói tiếng Anh gặp khó khăn trong việc xin phúc lợi An Sinh Xã Hội dành cho người tàn tật. Giám đốc An Sinh Xã Hội Andrew Saul nói, việc cập nhật chương trình phúc lợi cho người tàn tật là cần thiết, do thị trường lao động đã thay đổi và các quy định lỗi thời cần được sửa lại để phù hợp hơn với xã hội hiện nay.

Một trong các thủ tục để xin trợ cấp tàn tật là đánh giá trình độ học vấn của người làm đơn. Cho đến nay, khả năng nói tiếng Anh được coi là một trong các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực xin việc làm của người lao động. Quy định mới của chính phủ, dự kiến có hiệu lực vào ngày 27 tháng 4, sẽ không công nhận việc không nói tiếng Anh là một rào cản khi xin việc làm, khiến những người không nói tiếng Anh sẽ gặp khó khăn hơn trong việc đáp ứng tiêu chuẩn nhận hỗ trợ. Quy định mới dự kiến sẽ ảnh hưởng khoảng 10,000 người.

Giám đốc Saul nói quy định mới được thực hiện sau một đợt đánh giá của Phòng tổng thanh tra của Sở An Sinh Xã Hội vào năm 2015. Quy định mới của Sở An Sinh Xã Hội là một trong hàng loạt đề nghị của chính phủ Trump nhằm cắt giảm các chương trình trợ cấp xã hội và y tế.

Đảng Dân Chủ đã ngay lập tức chỉ trích chính phủ Trump, nói rằng quy định mới đang nhắm vào nhóm người lao động gặp khó khăn nhiều nhất trong xã hội. Theo các chính trị gia Dân Chủ, chính phủ không cung cấp được bằng chứng nào cho thấy những người lao động này sẽ tự đáp ứng được các nhu cầu tối thiểu của họ mà không có sự trợ giúp của liên bang.

Mộc Miên