28/03/2022 | 112

Quy định mới để bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng CSVN

Quy định mới để bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng CSVN

Hội nghị ban hành quy định 58- Nguồn hình Vietnamnet

Tin Vietnam.- Báo Vietnamnet ngày 28 tháng 3 năm 2022 loan tin, đảng Cộng sản ban hành quy định số 58-QĐ/TW về một số vấn đề chính trị nội bộ.

Theo báo Vietnamnet, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được đảng Cộng sản quan tâm đặc biệt. Việc bảo vệ chính trị nội bộ là việc phát triển con người, phát hiện ra những nhân tố mới, “trong sạch”, có lý lịch rõ ràng để bố trí, sắp xếp vào nhóm, và loại bỏ những người chống phá, cơ hội.

Đối với những viên chức, đảng viên có vấn đề chính trị phức tạp, nhưng không vi phạm quy định của nhà cầm quyền thì chỉ được giữ chức vụ cao nhất là uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh, và tương đương.

Đối với những trường hợp viên chức, đảng viên là con liệt sỹ, con thương binh 1/4 nhưng có cha, mẹ, người nuôi dưỡng trực tiếp của vợ, hoặc chồng làm việc cho Việt Nam Cộng Hoà thì chỉ có thể được bố trí đến uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ tỉnh, và tương đương. Ngoài ra, đảng Cộng sản còn quy định về mức trần tham gia cấp uỷ, mức trần ứng cử làm đại biểu cơ quan dân cử ở các cấp, và làm việc trong các cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật.

Việc ban hành quy định 58 này được đảng Cộng sản đánh giá là những cơ sở thu hút, và bố trí nhóm viên chức, là thước đó, là nguồn lực bổ sung sức mạnh cho đảng Cộng sản.

An Nhiên