24/06/2016 | 1

Quỹ an sinh xã hội, medicare sẽ cạn trong 22 năm nữa

Quỹ an sinh xã hội, medicare sẽ cạn trong 22 năm nữa

Washington, DC. (Wall Street Journal) — Theo Wall Street Journal, quỹ Medicare và An Sinh Xã Hội sẽ bắt đầu chi nhiều hơn thu, vào cuối thập niên này.

Cách đây 2 ngày, Wall Street Journal đưa ra một dự báo mới, cho thấy đây là một vấn đề được nhiều ứng cử viên quan tâm trong năm bầu cử, cũng là một thách thức mà tân tổng thống phải đối mặt. Báo cáo hàng năm từ quỹ tín thác của Medicare và An Sinh Xã Hội, nơi cung cấp bảo hiểm cho hơn 55 triệu người Mỹ, cho biết quỹ sẽ bị cạn kiệt vào năm 2028, sớm hơn 2 năm so với dự đoán vào năm ngoái.

Quỹ tín thác Medicare đối mặt với sự cạn kiệt sớm hơn, vì có những sửa đổi nhỏ trong thu nhập, mặc dù chi phí của việc chăm sóc y tế trong những năm gần đây giảm bớt. Quỹ An sinh Xã hội đối mặt với sự vào năm 2034, khiến tổng số tiền trợ cấp phải cắt giảm 21% nếu Quốc Hội không ra tay hành động.

Hơn 49 triệu người Mỹ nhận tiền hưu trí thông qua chương trình năm ngoái, và gần 11 triệu người nhận tiền thanh toán từ một chương trình bảo hiểm khuyết tật riêng biệt. Chi phí cho Medicare và An sinh Xã hội được thiết lập tăng lên, vì sự lão hóa của dân số ngày càng tăng. Chính phủ cảm thấy khó khăn khi tìm cách vượt qua thách thức này, mặc dù họ luôn tìm cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. (Mai Đức)