Quốc tế vận trong tiến trình Dân chủ hoá Việt Nam

Ngày 7/9/2014, Thượng Nghị Sĩ Canada Ngô Thanh Hải đã đến Paris để nói chuyện với một số khách mời về “Quốc tế vận trong tiến trình vận động dân chủ hoá VN” . TNS nói rằng một trong những điểm mạnh của công đồng người Việt hải ngoại là có thể vận động chính quyền sở tại để CSVN thả các tù nhân lương tâm. Ông cũng nhấn mạnh đến sự đoàn kết để chung tay tiếp sức cho công cuộc đẩy mạnh tiến trình dân chủ hoá VN. Khách mời tham dự gồm nhiều cá nhân, hội đoàn, đảng phái khác nhau. Đặc biệt có sự hiện diện của nhiều người trẻ. Xin mời quý vị xem phóng sự do phóng viên SBTN tại Paris thực hiện sau đây.