Quốc tế nỗ lực tìm kiếm máy bay mất tích

Quốc tế nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích trước khi chiếc hộp đen hoàn toàn hết pin.