20/08/2016 | 0

Quốc tế kêu gọi Trung Cộng chấm dứt lấy nội tạng tử tù

Quốc tế kêu gọi Trung Cộng chấm dứt lấy nội tạng tử tù

Hồng Kong. (Reuters) – Một cộng đồng quốc tế gồm các chuyên gia cấy ghép nội tạng cho biết Trung Cộng cần chứng minh họ không còn lấy nội tạng của tử tù, mà chính quyền Trung Cộng tuyên bố chấm dứt từ năm 2014.

Phát biểu trên được Tiến sĩ Philip O’Connell, là chủ tịch cộng đồng cấy ghép nội tạng, đưa ra tại một hội nghị ở Hồng Kong vào hôm qua. Ông O’Connell bác bỏ báo cáo của truyền thông nhà nước Trung Cộng, trong đó nói rằng cộng đồng quốc tế chấp nhận chương trình cấy ghép nội tạng ở Trung Cộng. Ông O’Connell là một người Úc, cho biết cộng đồng quốc tế cảm thấy kinh hoàng trước chương trình cấy ghép nội tạng ở Trung Cộng trong quá khứ.

Ông nói các đồng nghiệp của ông là đối tượng bị chỉ trích của truyền thông chính trị Trung Cộng, vì họ chủ trương việc cấy ghép nội tạng phải mang tính đạo đức. Ông O’Connell khẳng định nhiều người trong cộng đồng toàn cầu không tin Trung Cộng chấm dứt việc lấy nội tạng cũng như mua bán nội tạng của tử tù. Trong khi hội nghị diễn ra, bên ngoài có vài chục người là thành viên của phong trào tâm linh Pháp Luân Công tổ chức biểu tình, tố cáo chính quyền Trung Cộng vẫn bí mật theo đuổi chương trình.

Phong trào Pháp Luân Công bị cấm từ năm 1999, sau khi hàng ngàn thành viên tập trung biểu tình trước trụ sở của đảng Cộng Sản ở Bắc Kinh. Người biểu tình nói rất nhiều thành viên chết trong tù, và sau đó nội tạng của họ bị lấy mất. (Nguyên Trân)